Trung cấp Xét Nghiệm Hà Nội Xét Tuyển Chính Quy Năm 2020

Trung Cấp Xét nghiệm Hà Nội - Trường Trung Cấp Y Khoa Pasteur Hà Nội với phương châm “lấy chất lượng đào tạo làm cốt lõi” trong đào tạo trung cấp điều dưỡng nhà trường đã xây dựng hệ thống “phòng thực hành kĩ thuật điều dưỡng”, “phòng thực hành khám bệnh”… được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ đạt tiêu chuẩn và đã được Sở Giáo Dục và Sở Y tế Hà Nội thẩm định.
 

Trường Trung cấp Y khoa Pasteur thông báo tuyển sinh Trung cấp Xét nghiệm Y học chính qui, phạm vi tuyển sinh trên toàn quốc, thời gian học từ thứ 2 đến thứ 6 ho