Trung cấp hộ sinh

Lượt xem: 2173 | Đăng bởi: admin

Ngành hộ sinh là ngành rất cao quý, những người làm nghề y luôn được xã hội trọng vọng bởi vì đây chính là nơi đầu tiên "đón nhận những thiên thần được sinh ra".

Chương trình khung giáo dục trung cấp Hộ sinh thuộc khối ngành khoa học sức khỏe dùng chung cho các trường, các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Hộ sinh. Sau khi học xong, người học được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

Mục tiêu đào tạo:
1. Chuẩn kiến thức:
Sau khi học xong, người Hộ sinh có đủ kiến thức, kỹ năng thực hành hộ sinh, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh, có đủ sức khỏe, không ngừng học tập trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn.


2. Chuẩn kỹ năng:
- Học sinh TCCN ngành Hộ sinh sau khi tốt nghiệp phải thực hiện được nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các cơ sở y tế và cộng đồng;
- Phối hợp và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng
- Học sinh TCCN ngành Hộ sinh sau khi tốt nghiệp có thể làm việc được ở các Bệnh viện, Trung tâm y tế, Phòng mạch, các cơ quan đơn vị  chuyên ngành y tế khác hoặc các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các dịch vụ thuộc các thành phần y tế.
- Có khả năng vận dụng những kiến thức được đào tạo và thực tế công tác và tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí công tác của mình
- Có trình độ cơ sở của tiếng Anh để phục vụ công việc khi cần thiết


3. Chuẩn thái độ: 
- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật; có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mang người bệnh Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ nguời bệnh. Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành
- Có ý thức nghề nghiệp, thận trọng, đảm bảo tính khoa học, chính xác trong công việc, tuân thủ các quy trình, quy phạm trong khi hành nghề.


4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi ra trường
Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể làm việc được ở các Bệnh viện, Trung tâm y tế, Phòng mạch, các cơ quan đơn vị  chuyên ngành y tế khác hoặc các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các dịch vụ thuộc các thành phần y tế.


5. Cơ hội học liên thông lên Cao Đẳng - Đại Học:
Sau khi tốt nghiệp TCCN, HS hộ sinh có thể liên thông lên bậc Cao Đẳng hoặc Đại Học với bất kỳ trường nào trong hệ thống giáo dục Quôc dân có đào tạo liên thông


HỆ ĐÀO TẠO:
Trường Trung cấp Y khoa tự hào là một trong số ít các trường tại Hà Nội được phép đào tạo Trung cấp Hộ sinh. 
- Trung cấp Hộ sinh đào tạo 3 năm (đối tượng tuyển sinh là học sinh mới chỉ có bằng THCS).
- Trung cấp Hộ sinh đào tạo 2 năm 3 tháng (đối tượng học sinh trượt tốt nghiệp THPT).
- Trung cấp Hộ sinh đào tạo 2 năm (đối tượng là học sinh đã tốt nghiệp THPT).
- Trung cấp Hộ sinh đào tạo 1 năm (đối tượng là những người đã tốt nghiệp từ TCCN trở lên).

Tin tức khác

Đăng ký online

  • Đăng ký

Sơ đồ đường đi

Liên kết website

  • tuyển sinh trung cấp y h�  nội
  • Sở giáo dục đ� o tạo h�  nội
  • Bộ giáo dục v�  đ� o tạo
  • Sở giáo dục đ� o tạo thái nguyên

Liên kết hữu ích